+36 (20) 345-7870
info@thermo-block.hu

Amennyiben  megrendelője, vásárlója kíván lenni cégünknek, kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Szolgáltatásainkat kizárólag abban az esetben vegye igénybe, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért és az abban foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a 17/1999. ( II.5. ) Korm. rendelet előírásain alapul.

 

1. A Szolgáltató:

Szolgáltató elnevezése: Thermo-Block Magyarország Kft

Szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u 8/c.

Szolgáltató adószáma: 14202487-2-07

Kibocsátó cégbíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága: Cgj 07-09-024675

Szolgáltató bankszámlaszáma: 10300002-10389056-49020018

Elektronikus elérhetőség: ertekesites@thermo-block.hu

Telefonszám: 20-364-38-43 ; 20-350-67-50

NMÉ engedély száma: A-184/2014. érvényesség kezdete: 2014. december 01.

Kapcsolattartó személy neve: Bekéné Szekendy Izabella, Beke János

2. Termékkínálat:

Falazati rendszer elemek és födém rendszer elemek.

Falazati rendszer elemek:

-          25-ös falazati rendszer: falelem, áthidaló elem, koszorúelem,zsilipelem

-          35-ös falazati rendszer: falelem, áthidaló elem, koszorúelem, zsilipelem

-          44-es falazati rendszer: falelem, áthidaló elem, koszorúelem, zsilipelem

Födém rendszer elemek:

-          Béléselemek és rácsgerendák

3. Szolgáltatás igénybe vétele

Ajánlatkérés:

- A Thermo-Block Magyarország Kft. a hozzá eljuttatott tervek alapján díjtalanul kiszámítja a szükséges Thermo-Block hőszigetelt energiatakarékos építőelem mennyiségét és annak ellenértékét, amely árajánlatnak minősül, nem kötelező érvényű. Árajánlatunk 30 napig érvényes.

Megrendelés:

- A Thermo-Block Magyarország Kft által készített és a megrendelő által aláírt és visszaküldött árajánlat megrendelőnek számít, mely tartalmazza a megrendelt építőelemek megnevezését, mennyiségét, egységárát, a megrendelő kapcsolattartójának nevét és telefonos elérhetőségét, továbbá a szállítási címet. A megrendelés alapján visszaigazoljuk a szállítás időpontját, mely szállítási időpont irányadó, további pontosítást igényel a szállítást megelőzően telefonon. A megrendelés aláírásával vevő elismeri, hogy részletesen megismerte általános szerződési feltételeinket, illetve tervezési és beépítési segédletünket.

- A termékek ellenértékének 50 %%-a foglalóként kerül befizetésre, melyről legkésőbb 3 munkanapon belül cégünk számlát állít ki, és ajánlott levélben megküldi a vevő részére. A fennmaradó 50 %% befizetése a kiszállítást megelőző 8 napon belül történik, melyről a termék kiszállítását/elszállítását követően cégünk végszámlát állít ki, és azt haladéktalanul megküldi a vevő részére.

-  A rendelések teljesítése a teljes vételár (esetlegesen szállítási költséget is tartalmazva ) kifizetése után történik. A megrendelt terméket és az esetleges szállítási költséget vagy előre utalással tudja megfizetni a Thermo-Block Magyarország Kft által megadott bankszámlaszámra, vagy bankszámlánkra/irodánkban történő készpénzfizetéssel. Az előreutalásról díjbekérő vagy előleg számla készül, a számla a végösszeg számlára érkezését követően, míg készpénzfizetés esetén a végösszeg megfizetéskor kerül kiállításra.

- A Thermo-Block hőszigetelt energiatakarékos építési rendszer egyes elemeit (falazóelem, áthidalóelem, koszorúelem) bálákban, alul-felül kartonpapírral ellátva, pántolva, zsilipelemeinket dobozban, béléselemeinket, tetőelemeinket kettesével-hármasával fóliázva hozzuk forgalomba.

Szállítás:

- Ha a szállítást a Thermo-Block Magyarország Kft-től kérik, annak megrendelése az építőanyag megrendelésével egy időben történik, így a számlán a szállítási díjat is szerepeltetjük, azt a fuvarozó képviselőjének már nem kell megfizetnie! A megrendelt termékeket szerződéses jogviszonyban álló fuvarozó cég szállítja. A szállítás időpontja minden esetben telefonon előre egyeztetésre kerül. A fuvarozó alkalmazottja induláskor telefonon értesíti a megrendelőt a termék várható érkezéséről.

- Amennyiben a szállítást nem cégünk intézi, az építtető a megrendelt árut raktárból, munkanapokon reggel 7 és 14 óra között veheti át. Az esetlegesen felmerülő szállítási károkért a Thermo-Block Magyarország Kft. ebben az esetben felelősséggel nem tartozik, a fuvar megszervezése az építtető feladata

- A szállítás tervezett időpontját minden esetben a szállítást megelőzően egy héttel írásban kell vevőnek jeleznie, illetve igényelnie, melyet a Thermo-Block Magyarország Kft. írásban visszajelez. Az áru átvételét a vevő, vagy megbízottja a szállítólevél aláírásával igazolja. Amennyiben a szállítás napján a vevő, vagy képviselője az átvételnél személyesen nem jelenik meg, az árut nem áll módunkban átadni, azt visszaszállítjuk, ennek minden költségét a vevőre terheljük. A szállításból eredő esetleges kárt, ill. a le nem szállított termékeket a vevő köteles a szállítólevélen feltüntetni. Az áru lerakodása, valamint segítségnyújtás a gépkocsivezetőnek az áru lerakodásakor minden esetben a Vevő feladata. Vevőnek garantálnia kell a szállítási helyszín tehergépjárművel való megközelíthetőségét. Amennyiben a lerakodás helyszíne tehergépjárművel nem megközelíthető, úgy vevő a lerakodáshoz legközelebbi, tehergépjárművel megközelíthető helyszínen köteles az árut átvenni, a termékek szállítási címre történő eljuttatása a vevő feladata.

- A csomagolás tartalmazza a termék teljesítménynyilatkozatát.

Késedelmes teljesítés:

Amennyiben tartós üzemzavar, a gyártáshoz szükséges alapanyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok és egyéb rajta kívülálló okok, vis maior miatt a Thermo-Block Magyarország Kft. nem tud vállalási időn belül szállítani, a vállalt határidőn túl 30 nap után sem, úgy mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni. A Thermo-Block Magyarország Kft. köteles a vevőnek a vételárat visszafizetni!

Kérjük a leszállított termékeket szíveskedjen megvizsgálni, az esetleges sérüléseket a szállító fuvarlevelére kell felvezetni.

4. Garancia:

A Thermo-Block Magyarország Kft – rendeltetésszerű használat esetén – az általa forgalmazott Thermo-Block építőelemekre a törvényben előírt garanciát vállalja. A Thermo-Block építési rendszer külső és belső szigetelőrétege mechanikailag sérülékeny (csakúgy, mint minden egyéb polisztirol alapú szigetelés), így azt mechanikai behatásoktól védeni kell ,a külső-belső szigetelőrétegek mielőbbi elburkolásával.

A már beépítésre kerülő termékekre a garanciát a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető vállalja.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

5. Reklamáció:

A Thermo-Block Magyarország Kft az esetlegesen felmerülő vásárlói kifogást csak az áru eladásakor adott fizetési bizonylat ellenében köteles megvizsgálni. A szállításból eredő reklamációt a Thermo-Block Magyarország Kft által rendszeresített formanyomtatványon a szállítást követő 24 órán belül jelezni kell. A nem szállításból eredő egyéb reklamációkat az áru átvételét követően, a felhasználás előtt kell jeleznie vevőnek, szintén írásban. A Thermo-Block Magyarország Kft az általa forgalmazott termékekre benyújtott minőségi kifogást képviselői útján ellenőrzi és rendezi. A beépítési segédletben foglalt előírások be nem tartása, a nem rendeltetésszerű tárolás*, szakszerűtlen felhasználás és az ezekből bekövetkezett minőségi hibákért garanciát nem vállalunk. A Thermo-Block Magyarország Kft által forgalmazott termékek műszaki paramétereiben az MSZ EN 13163 magyar szabvány irányadó. Mérettűrés: Hosszúság és szélesség: EN 822 szerint ±0,6% vagy ±3mm Vastagság: EN 823 szerint ±2mm Falazatépítés közben szint lezárása nélkül, 3 hónapnál hosszabb szünetet tartani nem szakszerű használatnak minősül, méretpontatlanság miatti reklamációt ez esetben nem áll módunkban elfogadni. Reklamáció esetén a Thermo-Block Magyarország Kft a felmerülő problémákat a mindenkor érvényes nemzeti szabvány szerint bírálja el. A kötelező alkalmassági idő jogosságának elbírálása a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet, valamint a termékfelelősség megállapítása az 1993. X. törvény alapján történik.

*Rendeltetésszerű tárolásnak minősül a szélsőséges környezeti hatásoktól védett területen, illetőleg fedett területen való tárolás. Az építőelemek fóliával való letakarása tilos.

6. Adatkezelés:

A megrendelés során a Thermo-Block Magyarország Kft (Szolgáltató) a részére rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, azokat további fél számára nem adja ki. (kivéve a szerződésben álló fuvarozó cég, csakis a megrendelés teljesítésének céljából)

A megrendelés folyamán rögzített adatokat csak a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

A megrendelésből kiállított számla adatai a megrendeléskor leadott adatokkal rögzítésre, tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a hírlevélre feliratkozás során a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. A hírlevélre feliratkozás során megadott adatokat a Thermo-Block Magyarország Kft bizalmasan kezeli, leiratkozási lehetőséget biztosít minden kiküldött hírlevélben. A felhasználó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Adatai törlését, módosítását írásban kérheti az ertekesites@thermo-block.hu email címen.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az ertekesites@thermo-block.hucímen, valamint a Szolgáltató 20/364-3843-as telefonszámán.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Jogviták

Az Általános Értékesítési és Szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

Nyomtatható dokumentum letöltése